Bài 2 trang 27 TBĐ Lịch sử 12

Xuất bản: 07/01/2019

Giải bài 2 trang 27 Tập bản đồ Lịch sử lớp 12, Hãy khoanh tròn chữ in hoa, trước ý đúng trong những phương án sau

Mục lục nội dung

Sau khi tìm hiểu về động cơ khai thác thuộc địa lần 2 của Pháp trong bài 1 trang 26 TBĐ Sử 12, các em tiếp tục tìm hiểu về âm mưu và hành động của Pháp thời kì này.

Câu hỏi

Hãy khoanh tròn chữ in hoa, trước ý đúng trong những phương án sau:

+)    Đặc điểm nổi bật trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai là

A. đầu tư với mức độ và quy mô lớn nhất
B. đầu tư với mức độ và quy mô vừa phải
C. chỉ đầu tư ở ngành công nghiệp tiêu dùng
D. đầu tư chủ yếu vào thương nghiệp

+)    Vai trò của Ngân hàng Đông Dương trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai là

A. cung cấp vốn cho nhân dân
B. huy động số vốn của dân ta để phát triển kinh tế
C. nắm quyền chỉ huy toàn bộ nền kinh tế Đông Dương
D. đầu tư vốn ra bên ngoài

+)    Ngoài việc thực hiện chương trình khai thác thuộc địa, Pháp còn thực hiện các biện pháp để bóc lột nhân dân ta là

A. tăng cường thu thuế
B. phát hành công trái
C. bắt nhân dân ta đóng góp các lệ phí giao dịch
D. bắt nhân dân ta đi phu, lính

+)    Những giai cấp, tầng lớp nào ra đời và phân hóa sâu sắc trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai là

A. địa chủ phong kiến
B. nông dân
C. địa chủ và nông dân
D. công nhân, tư sản, trí thức tiểu tư sản

Xem thêm: Bài 3 trang 27 TBĐ Lịch sử 12

Lời giải
Bài 2 trang 27 Tập bản đồ Lịch Sử lớp 12

+)    Đặc điểm nổi bật trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai là

A. đầu tư với mức độ và quy mô lớn nhất

+)    Vai trò của Ngân hàng Đông Dương trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai là

C. nắm quyền chỉ huy toàn bộ nền kinh tế Đông Dương

+)    Ngoài việc thực hiện chương trình khai thác thuộc địa, Pháp còn thực hiện các biện pháp để bóc lột nhân dân ta là

A. tăng cường thu thuế

+)    Những giai cấp, tầng lớp nào ra đời và phân hóa sâu sắc trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai là

D. công nhân, tư sản, trí thức tiểu tư sản

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM