Giải sinh lớp 12: Đáp án bài 2 trang 26 SGK sinh học

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 26 sách giáo khoa sinh học lớp 12

Đề bài

Tại sao mỗi NST lại được xoắn lại theo nhiều cấp độ khác nhau?

Bài giải

Mỗi NST lại được xoắn lại theo nhiều cấp độ khác nhau là để rút ngắn độ dài của phân tử AND, giúp dễ dàng di chuyển trong quá trình phân bào, cho phép xếp gọn vào nhân tế bào có kích thước rất nhỏ.

doctailieu.com
Tải về
Back to top