Bài 2 trang 24 SGK GDCD 8

Xuất bản ngày 03/02/2019

Giải bài 2 trang 24 Sách giáo khoa giáo dục công dân lớp 8, Theo em, những biểu hiện nào sau đây là xây dựng nếp sống văn hoá (và ngược lại) ? Vì sao ?

Mục lục nội dung

Sau khi tự liên hệ các hành động hữu ích cho bản thân và gia đình trong bài 1 trang 24 SGK GDCD 8, các em học sinh sẽ xử lý phân loại các tình huống sau về xây dựng nếp sống văn hóa.

Câu hỏi

Theo em, những biểu hiện nào sau đây là xây dựng nếp sống văn hoá (và ngược lại) ? Vì sao ?

a) Các gia đình giúp nhau làm kinh tế, xoá đói giảm nghèo ;

b) Trẻ em tụ tập ở quán xá, la cà ngoài đường ;

c) Bỏ trồng cây thuốc phiện ;

d) Trẻ em đến tuổi đi học đều đến trường ;

đ) Sinh đẻ có kế hoạch ;

e) Tổ chức cưới xin, ma chay linh đình ;

g) Trồng cây ở đường làng, ngõ xóm ;

h) Tảo hôn (lấy vợ, lấy chồng trước tuổi mà pháp luật quy định) ;

i) Tích cực đọc sách báo ;

k) Làm vệ sinh đường phố, làng, xóm ;

l) Chữa bệnh bằng cúng bái, bùa phép ;

m) Tụ tập đánh bạc, chích hút ma tuý ;

n) Nghe và tuyên truyền tin đồn nhảm ;

o) Xây dựng điểm vui chơi cho trẻ em.

Xem thêm: Bài 3 trang 25 SGK GDCD 8

Lời giải Bài 2 trang 24 sách giáo khoa Giáo dục công dân lớp 8

- Những biểu hiện xây dựng nếp sống văn hóa: (a), (c), (d), (đ), (g), (i), (k), (o).

- Những biểu hiện không xây dựng nếp sống văn hóa: (b), (e), (l), (h), (m), (n).

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM