Bài 2 trang 23 Tập bản đồ Lịch sử 6

Giải bài 2 trang 23 Tập bản đồ Lịch sử lớp 6, Quan sát sơ đồ dưới đây và dựa vào nội dung Bài 12: Nhà nước Văn Lang SGK Sử 6, em hãy thực hiện các yêu cầu sau
Mục lục nội dung

Sau khi tìm hiểu về các mốc lịch sử của nhà nước Văn Lang như bài 1 trang 22 TBĐ Sử 6 đã nêu, các em tiếp tục tìm hiểu về đặc điểm bộ máy nhà nước này.

Câu hỏi

Quan sát sơ đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy:

a. Cho biết sơ đồ phản ánh nội dung gì? (Ghi vào chỗ chấm (…) dưới sơ đồ).

b. Giải thích nội dung sơ đồ vào chỗ chấm (…) dưới đây.

Xem thêm: Bài 3 trang 23 TBĐ Lịch sử 6

Lời giải Bài 2 trang 23 Tập bản đồ Lịch Sử lớp 6

a.

Hoàn thành tên sơ đồ Bộ máy nhà nước Văn Lang

b.

- Ở trung ương : đứng đầu là Hùng Vương nắm mọi quyền hành. Giúp việc cho vua là các quan văn gọi là Lạc hầu, quan võ gọi là Lạc tướng.

- Nước Văn Lang chia làm 15 bộ, đứng đầu các bộ là lạc tướng.

- Dưới bộ là các chiềng, chạ do bồ chính cai quản.

***

Để các em học sinh lớp 6 học tốt môn Lịch sử 6, doctaileu.com đã tổng hợp lời giải tập bản đồ Lịch sử lớp 6 cho các em để giúp các em hiểu bài và ôn luyện bài được tốt hơn. Chúc các em học tốt môn học giàu giá trị truyền thống và nhân văn này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM