Giải bài 2 trang 22 sgk sinh học 9

Xuất bản: 25/08/2018 - Tác giả: Giangdh

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 2 trang 22 SGK sinh học lớp 9

Mục lục nội dung

Đề bài:

Ở cà chua, gen A quy định thân đỏ thẫm , gen a quy định thân xanh lục. Theo dõi sự di truyền màu sắc của thân cây cà chua, người ta thu được kết quả sau :

P : Thân đỏ thẫm  x Thân đỏ thẫm →F1 : 75% thân đỏ thẫm : 25% thân xanh lục.

Hãy chọn kiểu gen của P phù hợp với phép lai trên trong các công thức lai sau đây :

a)   P : AA × AA

b)   P : AA ×  Aa

c)   P : AA ×  aa

d)   P : Aa ×  Aa

Trả lời:

  • Đáp án d

Vì theo đề bài, P đều có kiểu hình thân thẫm sinh ra con có kiểu hình thân xanh lục và thân đỏ thẫm

→Thân đỏ thẫm  trội hoàn toàn so với thân xanh lục→ P mang kiểu hình trội có kiểu gen(AA, hoặc Aa)

F1 có tỉ lệ kiểu hình 3 đỏ thẫm (A-) :1xanh lục (aa) → Thân lục xanh sẽ nhận một giao tử a từ bố và 1 giao tử a từ mẹ.

→P  đều giảm phân sinh ra giao tử a→P dị hợp tử  (Aa)

  • Sơ đồ lai minh họa

P:   thân đỏ thẫm     x    thân đỏ thẫm

Aa                             Aa

Gp:     1A:1a                     1A:1a

F1:    1AA:2Aa         :        1aa

3 đỏ thâm       1 xanh lục

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM