Giải sinh lớp 12: Đáp án bài 2 trang 212 SGK sinh học

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 212 sách giáo khoa sinh học lớp 12

Đề bài

Giải thích sơ đồ (hình 47.1) bằng cách điền các từ thích hợp vào bên cạnh các mũi tên.

Sơ đồ (hình 47.1)  bài 2 trang 212 sgk sinh học lớp 12

Hình 47.1

Lời giải

    1.    Biến dị sơ cấp

    2.    Biến dị tổ hợp (biến dị thứ cấp)

    3.    Sống sót được

    4.    Không sống sót (Khả năng sinh sản kém)

    5.    Tác động lên kiểu gen biểu hiện ra các kiểu hình khác nhau

    6.    Tác động lên kiểu hình

 

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu