Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Giải bài 2 trang 198 sách giáo khoa lý lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 2 trang 198 SGK vật lý lớp 12

Đề bài

Căn cứ vào độ lớn của WlkA chứng tỏ rằng, quá trình phân hạch thường chỉ xảy ra đối với các hạt nhân có số nuclôn lớn hơn hay bằng 200.

Đáp án

 

Vì đối với phản ứng phân hạch thì  WlkA sau (các hạt có số A vào cỡ 100) sẽ lớn hơn  WlkA trước (các hạt có số A lớn hơn 200).

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 2 trang 198 sách giáo khoa lý lớp 12 để xem ở dưới đây
Tải về
24/08/2018    22:26 PM
24/08/2018    22:26 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu