Giải sinh lớp 12: Đáp án bài 2 trang 194 SGK sinh học

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 194 sách giáo khoa sinh học lớp 12

Đề bài

Cho ví dụ về các bậc dinh dưỡng của 1 quần xã tự nhiên và 1 quần xã nhân tạo.

Lời giải

 * Ví dụ về các bậc dinh dưỡng của một quần xã tự nhiên (quần xã đồng cỏ):

      - Sinh vật sản xuất: cây cỏ, cây bụi

      - Sinh vật tiêu thụ bậc 1: sâu ăn lá cây, rệp, chuột

      - Sinh vật tiêu thụ bậc 2: chim sâu, rắn

      - Sinh vật tiêu thụ bậc cao nhất: diều hâu

      - Sinh vật phân giải: vi khuẩn, nấm, mối, giun đất

  * Ví dụ về các bậc dinh dưỡng của 1 quần xã tự nhiên (quần xã suối):

      - Sinh vật sản xuất: tảo lục, tảo silic, thuỷ tức

      - Sinh vật tiêu thụ bậc 1: muỗi nước, tôm, cá.

      - Sinh vật tiêu thụ bậc 2: nhện nước, cá quả

      - Sinh vật phân giải: vi khuẩn, giun

      - Chất hữu cơ từ ngoài theo dòng suối: các mẩu lá cây, cành cây, rác,…

  * Ví dụ về bậc dinh dưỡng quần xã nhân tạo (quần xã đồng lúa):

      - Sinh vật sản xuất: cây lúa

      - Sinh vật tiêu thụ bậc 1: sâu đục thân lúa, rệp, chuột

      - Sinh vật tiêu thụ bậc 2: chim sâu, rắn

      - Sinh vật tiêu thụ bậc cao nhất: diều hâu

      - Sinh vật phân giải: vi khuẩn, nấm, mối, giun đất

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu