Đáp án bài 2 trang 19 sgk sinh học 9

Xem cách làm và đáp án bài 2 trang 19 SGK sinh học lớp 9

    Tóm tắt bài viết:

Đề bài: Nêu nội dung của quy luật phân li độc lập.

Trả lời:

Các cặp nhân tố di truyền( cặp gen)  đã phân li độc lập trong quá trình phát sinh giao tử.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 2 trang 19 sgk sinh học 9 để xem ở dưới đây
Tải về
25/08/2018    04:50 AM
25/08/2018    04:50 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu