Mục lục bài học
Giải hóa 12

Đáp án bài 2 trang 18 sách giáo khoa hóa học 12

Xem cách làm và đáp án bài 2 trang 18 SGK Hóa học lớp 12

Đề bài

Khi đun hỗn hợp 2 axit cacboxylic với glixerol (axit H2SO4 làm xúc tác) có thể thu được mấy trieste ? Viết công thức cấu tạo của các chất này.

Đáp án bài 2 trang 18 sgk hóa học lớp 12

Đáp án bài 2 trang 18 sgk hóa lớp 12
 

doctailieu.com
Tải về
17/07/2018    02:14 AM
17/07/2018    02:14 AM
Back to top