Hướng dẫn giải bài 2 trang 178 sách giáo khoa đại số và giải tích lớp 11

Cách giải bài 2 trang 178 sách giáo khoa đại số và giải tích lớp 11 phần câu hỏi ôn tập cuối năm. Cho biết chu kì của mỗi hàm số sau

1. Đề bài

Cho biết chu kì của mỗi hàm số y = sinx, y = cosx, y = tanx, y = cotx.

2. Đáp án - hướng dẫn giải bài 2 trang 178

- Chu kì của hàm số y = sinx là T = 2π

- Chu kì của hàm số y = cosx là T = 2π

- Chu kì của hàm số y = tanx là T = π

- Chu kì của hàm số y = cotx là T = π

Anh Đức (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X