Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Giải hóa lớp 9: Đáp án bài 2 trang 168 SGK hóa lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 168 sách giáo khoa hóa học lớp 9

Đề bài

Dựa trên đặc điểm nào, người ta xếp các chất sau vào cùng một nhóm:

a) Dầu mỏ, khí tự nhiên, than đá, gỗ.

b) Glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ.

Đáp án bài 2 trang 168 sgk hóa lớp 9

Người ta sắp xếp các chất vào cùng một nhóm vì:

a) Đều là nhiên liệu.

b) Đều là gluxit

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải hóa lớp 9: Đáp án bài 2 trang 168 SGK hóa lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
28/08/2018    20:00 PM
28/08/2018    20:00 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu