Bài 2 trang 16 Tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 2 trang 16 Tập bản đồ Lịch sử lớp 12, Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện sự phát triển của kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai với những nội dung sau
Mục lục nội dung

Sau khi tìm hiểu về sự phát triển KHCN của Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ 2 như bài 1 trang 16 TBĐ Sử 12 đã nêu, các em tiếp tục tìm hiểu sự lớn mạnh trong phát triển kinh tế của Mỹ thời kì này.

Câu hỏi

Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện sự phát triển của kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai với những nội dung sau:

- Sản lượng công nghiệp (năm 1948) chiếm 56,5% sản lượng công nghiệp thế giới.

- Nông nghiệp bằng hai lần của nước Anh, Pháp CHLB Đức và Nhật cọng lại.

- Năm 50% số tàu bè đị lại trên biển của thế giới.

- Chiếm gần 40% tổng sản phẩm kinh tế thế giới

Xem thêm: Bài 3 trang 17 TBĐ Lịch sử 12

Lời giải Bài 2 trang 16 Tập bản đồ Lịch Sử lớp 12

Dựa vào những dữ liệu đề bài đã cho ở trên, các em học sinh có thể có được những biểu đồ về các chỉ số giữa Mỹ và thế giới trong năm 1948 như sau:

Hoàn thành biểu đồ Bài 2 trang 16 Tập bản đồ Lịch Sử lớp 12

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM