Giải bài 2 trang 16 sgk sinh học 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 2 trang 16 SGK sinh học lớp 9

Đề bài: Biến dị tổ hợp  là gì ? Nó được xuất hiện ở hình thức sinh sản nào ?

Trả lời:

  • Biến dị tổ hợp là các kiểu hình ở đời con khác kiểu hình của bố mẹ. Nó được xuất hiện với hình thức sinh sản hữu tính (giao phối).

doctailieu.com
Tải về
24/08/2018    20:48 PM
24/08/2018    20:48 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu