Giải bài 2 trang 16 sgk sinh học 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 2 trang 16 SGK sinh học lớp 9

    Tóm tắt bài viết:

Đề bài: Biến dị tổ hợp  là gì ? Nó được xuất hiện ở hình thức sinh sản nào ?

Trả lời:

  • Biến dị tổ hợp là các kiểu hình ở đời con khác kiểu hình của bố mẹ. Nó được xuất hiện với hình thức sinh sản hữu tính (giao phối).
doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 2 trang 16 sgk sinh học 9 để xem ở dưới đây
Tải về
24/08/2018    20:48 PM
24/08/2018    20:48 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu