Mục lục bài học
Giải Hóa 8

Giải Hóa học lớp 8: Đáp án bài 2 trang 151 SGK Hóa học lớp 8

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 151 sách giáo khoa Hóa học lớp 8 tập 1

Đề bài

Bạn em đã pha loãng axit bằng cách rót từ từ 20g dung dịch H₂SO₄ 50% vào nước và sau đó thu được 50g dung dịch H₂SO₄.

a) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch H₂SO₄ sau khi pha loãng.

b) Tính nồng độ mol của dung dịch H₂SO₄ sau khi pha loãng biết rằng dung dịch này có khối lượng riêng là 1,1g/cm3.

Lời giải đáp án

100g dung dịch có 50g H₂SO₄ nguyên chất.

20g dung dịch có 10g H₂SO₄ nguyên chất.

C% H₂SO₄ = 10/50 .100% = 20%.

50/1,1ml có 10/98 H₂SO₄

Vậy 1000ml có CM.

CM = 1000.10.1,1/98.50 = 2,245M.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải Hóa học lớp 8: Đáp án bài 2 trang 151 SGK Hóa học lớp 8 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu