Bài 2 trang 148 sách giáo khoa hóa lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 2 trang 148 SGK hóa học lớp 9
Mục lục nội dung

Đề bài

Tương tự chất béo, etyl axetat cũng có phản ứng thủy phân trong dung dịch axit và dung dịch kiềm. Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra khi đun etyl axetat với dung dịch HCl, dung dịch NaOH.

Đáp án bài 2 trang 148 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 2 trang 148 sgk hóa lớp 9
» Bài tiếp theo: Bài 3 trang 149 sgk Hóa 9

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X