Bài 2 trang 146 SGK Hóa 10

Xuất bản: 10/11/2018

Giải bài 2 trang 146 Sách giáo khoa Hóa 10 tiết Luyện tập: Oxi và lưu huỳnh.

Mục lục nội dung

Đề bài:

Cho các phương trình hóa học:

a) SO2 + 2H2O + Br2 → 2HBr + H2SO4

b) SO2 + H2O → H2SO3

c) 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4

d) SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O

e) 2SO2 + O2 → 2SO3

Chọn câu trả lời đúng:

- SO2 là chất oxi hóa trong các phản ứng hóa học sau:

A. a, d, e.

B. b, c.

C. d.

- SO2 là chất khử trong các phản ứng hóa học sau:

A. b, d, c, e.

B. a, c, e.

C. a, d, e.

Xem lại bài trước: Bài 1 trang 146 SGK Hóa 10

Lời giải​​​​​​​ bài 2 trang 146 SGK Hóa 10:

a) Số oxi hóa của S tăng từ +4 lên +6 => SO2 là chất khử

b) Số oxi hóa của S không thay đổi => SO2 không phải là chất oxi hóa hay chất khử

c) Số oxi hóa của S tăng từ +4 lên +6 => SO2 là chất khử

d) Số oxi hóa của S giảm từ +4 xuống 0 => SO2 là chất oxi hóa

e) Số oxi hóa của S tăng từ +4 lên +6 => SO2 là chất khử

1. Đáp án C

2. Đáp án B

-----------------------

Xem thêm đáp án các bài tập trong chương 6: Oxi Lưu huỳnh và các tài liệu, hướng dẫn giải Hóa học 10 khác tại doctailieu.com.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM