Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 2 trang 143 SGK hóa lớp 9

Hướng dẫn cách giải và đáp án bài 2 trang 143 sách giáo khoa Hóa học lớp 9 bài Axit axetic - Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime

Đề bài

Trong các chất sau đây:

Câu hỏi bài 2 trang 143 sgk hóa lớp 9

Chất nào tác dụng với Na? NaOH? Mg? CaO? Viết phương trình hóa học.

Đáp án bài 2 trang 143 sgk hóa lớp 9

  • Chất tác dụng với Na là a, b, c, d
  • Chất tác dụng với NaOH là b, d
  • Chất tác dụng với Mg là b, d
  • Chất tác dụng với CaO là b, d

Học sinh tự viết phương trình hóa học.

--------------------------------------------------------------------

Trên đây là lời giải bài 2 trang 143, các bạn có thể tham khảo thêm hướng dẫn cách giải các bài tập Hóa lớp 9 khác tại doctailieu.com.

Xem thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 2 trang 143 SGK hóa lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
24/08/2018    08:14 AM
24/08/2018    08:14 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu