Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 2 trang 143 SGK hóa lớp 9

Hướng dẫn cách giải và đáp án bài 2 trang 143 sách giáo khoa Hóa học lớp 9 bài Axit axetic - Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime

Đề bài

Trong các chất sau đây:

Câu hỏi bài 2 trang 143 sgk hóa lớp 9

Chất nào tác dụng với Na? NaOH? Mg? CaO? Viết phương trình hóa học.

Đáp án bài 2 trang 143 sgk hóa lớp 9

  • Chất tác dụng với Na là a, b, c, d
  • Chất tác dụng với NaOH là b, d
  • Chất tác dụng với Mg là b, d
  • Chất tác dụng với CaO là b, d

Học sinh tự viết phương trình hóa học.

--------------------------------------------------------------------

Trên đây là lời giải bài 2 trang 143, các bạn có thể tham khảo thêm hướng dẫn cách giải các bài tập Hóa lớp 9 khác tại doctailieu.com.

Xem thêm:

doctailieu.com
Tải về
24/08/2018    08:14 AM
24/08/2018    08:14 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu