Giải bài 2 trang 136 SGK Toán 4 tiết Luyện tập

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 136 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Luyện tập.

Bài 2 (trang 136 SGK Toán 4): Tìm x :

Giải bài 2 trang 136 SGK Toán 4 tiết Luyện tập

Lời giải:

Giải bài 2 trang 136 SGK Toán 4 tiết Luyện tập 1

Nói thêm: Đối với phân số, các quy tắc "tìm x" cũng tương tự như đối với số tự nhiên.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 2 trang 136 SGK Toán 4 tiết Luyện tập để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu