Giải bài 2 trang 135 SGK Toán 4 tiết Tìm phân số của một số

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 135 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Tìm phân số của một số.

Bài 2 (trang 135 SGK Toán 4): Một sân trường hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằngGiải bài 2 trang 135 SGK Toán 4 tiết Tìm phân số của một sốchiều dài. Tính chiều rộng của sân trường.

Lời giải:

Chiều rộng sân trường là :

120 ×Giải bài 2 trang 135 SGK Toán 4 tiết Tìm phân số của một số 1= 100(m)

Đáp số: 100m.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 2 trang 135 SGK Toán 4 tiết Tìm phân số của một số để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu