Giải bài 2 trang 133 SGK Toán 4 tiết Phép nhân phân số

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 133 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Phép nhân phân số.

Bài 2 (trang 133 SGK Toán 4): Rút gọn rồi tính :

Giải bài 2 trang 133 SGK Toán 4 tiết Phép nhân phân số

Lời giải:

Giải bài 2 trang 133 SGK Toán 4 tiết Phép nhân phân số 1
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 2 trang 133 SGK Toán 4 tiết Phép nhân phân số để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu