Giải bài 2 trang 133 SGK Toán 4 tiết Luyện tập

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 133 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Luyện tập.

Bài 2 (trang 133 SGK Toán 4): Tính (theo mẫu) :

Giải bài 2 trang 133 SGK Toán 4 tiết Luyện tập

Lời giải:

Giải bài 2 trang 133 SGK Toán 4 tiết Luyện tập 1

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 2 trang 133 SGK Toán 4 tiết Luyện tập để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu