Giải bài 2 trang 126 SGK Toán 4 tiết Phép cộng phân số

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 126 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Phép cộng phân số.

Bài 2 (trang 126 SGK Toán 4): Viết tiếp vào chỗ chấm:

Giải bài 2 trang 126 SGK Toán 4 tiết Phép cộng phân số

Lời giải:

Giải bài 2 trang 126 SGK Toán 4 tiết Phép cộng phân số 1
Khi đổi chỗ hai phân số trong một tổng thì tổng của chúng không thay đổi.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 2 trang 126 SGK Toán 4 tiết Phép cộng phân số để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu