Giải bài 2 trang 125 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 125 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Luyện tập chung.

Bài 2 (trang 125 SGK Toán 4): Đặt rồi tính :

a) 53867 + 49608;

b) 482 ×307;

c) 86752 – 91 846;

d) 18490 : 215.

Lời giải:

a) 103 475

b) 147 974

d) 772 906

d) 86.

Giải bài 2 trang 125 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 2 trang 125 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu