Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải bài tập toán lớp 1: Đáp án bài 2 trang 123 sách giáo khoa

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài tập 2 trang 123 sách giáo khoa Toán lớp 1 giúp các bạn tham khảo trước khi hướng dẫn các bé ôn tập kiến thức tại nhà.

Đề bài: Giải bài toán theo tóm tắt sau:
 
 Tóm tắt
 
 Đoạn thẳng AB: 5 cm
 Đoạn thằng BC: 3 cm
 Cả hai đoạn thẳng: ... cm?

Đáp án:

Cả hai đoạn thẳng dài:
5 + 3 = 8 (cm)
Đáp số: 8 cm.

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu