Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải bài tập toán lớp 1: Đáp án bài 2 trang 123 sách giáo khoa

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài tập 2 trang 123 sách giáo khoa Toán lớp 1 giúp các bạn tham khảo trước khi hướng dẫn các bé ôn tập kiến thức tại nhà.

Đề bài: Giải bài toán theo tóm tắt sau:
 
 Tóm tắt
 
 Đoạn thẳng AB: 5 cm
 Đoạn thằng BC: 3 cm
 Cả hai đoạn thẳng: ... cm?

Đáp án:

Cả hai đoạn thẳng dài:
5 + 3 = 8 (cm)
Đáp số: 8 cm.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập toán lớp 1: Đáp án bài 2 trang 123 sách giáo khoa để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu