Giải bài 2 trang 123 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung phần 2

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 123 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Luyện tập chung phần 2.

Bài 2 (trang 123 SGK Toán 4): Một lớp học có 14 học sinh trai và 17 học sinh gái.

a) Viết phân số chỉ phần học sinh trai trong số học sinh của cả lớp học đó.

b) Viết phân số chỉ phần học sinh gái trong số học sinh của cả lớp học đó.

Lời giải:

Số học sinh cả lớp là : 14+17=31 (học sinh)

a) Số học sinh trai bằngGiải bài 2 trang 123 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung phần 2 số học sinh cả lớp.

b) Số học sinh gái bằngGiải bài 2 trang 123 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung phần 2 1số học sinh cả lớp.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 2 trang 123 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung phần 2 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu