Giải bài 2 trang 123 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung phần 1

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 123 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Luyện tập chung phần 1.

Bài 2 (trang 123 SGK Toán 4): Với hai số tự nhiên 3 và 5, hãy biết :

a) Phân số bế hơn 1;

b) Phân số lớn hơn 1.

Lời giải:

a)Giải bài 2 trang 123 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung phần 1 1

b)Giải bài 2 trang 123 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung phần 1 2

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 2 trang 123 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung phần 1 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu