Giải bài 2 trang 114 SGK Toán 4 tiết Rút gọn phân số

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 114 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Rút gọn phân số.

Bài 2 (trang 114 SGK Toán 4): Trong các phân số

Giải bài 2 trang 114 SGK Toán 4 tiết Rút gọn phân số

a) Phân số nào tối giản ? Vì sao ?

b) Phân số nào rút gọn được ? Hãy rút gọn phần số đó.

Lời giải:

a) Các phân số tối giản vì tử số và mẫu số của chúng không cùng chia hết cho số hơn lơn 1 ( hoặc vì ta không thể rút gọn được các phân số đó nữa):

Giải bài 2 trang 114 SGK Toán 4 tiết Rút gọn phân số 1

b) Phân số rút gọn :

Giải bài 2 trang 114 SGK Toán 4 tiết Rút gọn phân số 2

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 2 trang 114 SGK Toán 4 tiết Rút gọn phân số để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu