Giải bài 2 trang 114 SGK Toán 4 tiết Luyện tập

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 114 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Luyện tập.

Bài 2 (trang 114 SGK Toán 4): Trong các phân số dưới dây, phân số nào bằngGiải bài 2 trang 114 SGK Toán 4 tiết Luyện tập?

Giải bài 2 trang 114 SGK Toán 4 tiết Luyện tập 1

Lời giải:

Giải bài 2 trang 114 SGK Toán 4 tiết Luyện tập 2 là phân số tối giản.

Vậy có 2 phân số bằngGiải bài 2 trang 114 SGK Toán 4 tiết Luyện tậplà:Giải bài 2 trang 114 SGK Toán 4 tiết Luyện tập 3

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 2 trang 114 SGK Toán 4 tiết Luyện tập để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu