Giải bài 2 trang 112 SGK Toán 4 tiết Phân số bằng nhau

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 112 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Phân số bằng nhau.

Bài 2 (trang 112 SGK Toán 4): Tính rồi so sánh kết quả:

a) 18 : 3 và (18 ×4):(3×4)

b) 81:9 và (81:3):(9:3).

Lời giải:

a) 18 : 3 = 6 ;

(18 x 4 ) : (3 x 4) = 73 : 12 = 6

Vậy kết quả của 18 : 3 và (18 x 4 ) : (3 x 4) bằng nhau

b) 81 : 9 = 9 ;

81 : 9 và ( 81 : 3) : (9 : 3) = 27 : 3 = 9

Vậy kết quả 81 : 9 và ( 81 : 3) : (9 : 3) bằng nhau

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 2 trang 112 SGK Toán 4 tiết Phân số bằng nhau để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu