Giải bài 2 trang 108 Sách giáo khoa Toán 4

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 108 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Phân số và phép chia số tự nhiên.

Bài 2 (trang 108 SGK Toán 4): Viết theo mẫu:

Giải bài 2 trang 108 Sách giáo khoa Toán 4 1

Lời giải:

Giải bài 2 trang 108 Sách giáo khoa Toán 4 2

Nói thêm: nếu tử số chia hết cho mẫu số thì ta có thể viết phân số dưới dạng một số tự nhiên.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 2 trang 108 Sách giáo khoa Toán 4 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu