Giải bài 2 trang 107 SGK Toán 4 tiết Phân số

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 107 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Phân số.

Bài 2 (trang 107 SGK Toán 4): Viết theo mẫu

Phân số Tử số Mẫu số
6 11
   
   

 

Phân số Tử số Mẫu số
  3 8
   
  12 55

Lời giải:

Phân số Tử số Mẫu số
6 11
8 10
5 12

 

Phân số Tử số Mẫu số
3 8
18 55
12 55
doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 2 trang 107 SGK Toán 4 tiết Phân số để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu