Giải bài 2 trang 105 SGK Toán 4 tiết Luyện tập

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 105 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Luyện tập.

Bài 2 (trang 105 SGK Toán 4): Viết vào ô trống (theo mẫu).

Độ dài đáy 7cm 14cm 23cm
Chiều cao 16cm 13cm 16cm
Diện tích hình bình hành 7 × 16 = 112 (cm2)    

Lời giải:

Độ dài đáy 7cm 14cm 23cm
Chiều cao 16cm 13cm 16cm
Diện tích hình bình hành 7 × 16 = 112 (cm2) 14 × 130 = 1820 (cm2) 23 × 1600 = 36800 (cm2)
doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 2 trang 105 SGK Toán 4 tiết Luyện tập để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu