Giải bài 2 trang 104 SGK Toán 4 tiết Diện tích hình bình hành

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 104 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Diện tích hình bình hành.

Bài 2 (trang 104 SGK Toán 4): Diện tích của:

Giải bài 2 trang 104 SGK Toán 4 tiết Diện tích hình bình hành
 

Lời giải:

a) Diện tích hình chữ nhật là :

10 x 5 = 50 (cm2)

b) Diện tihcs hình bình hành là:

10 x 5 = 50 cm2

Nói thêm :

Ta thấy diện tích hình bình hành bằng diện tích hình chữ nhật. Vậy nếu đáy của hình bình hành bằng chiều dài hình chữ nhật và chiều cao của hình bình hành bằng chiều rộng của hình chữ nhật thì diện tích hình bình hành bằng diện tích hình chữ nhật.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 2 trang 104 SGK Toán 4 tiết Diện tích hình bình hành để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu