Giải bài 2 trang 102 SGK Toán 4 tiết Hình bình hành

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 102 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Hình bình hành.

Bài 2 (trang 102 SGK Toán 4): Cho biết trong hình tứ giác ABCD :

AB và DC là hai cạnh dối điện.

AD và BC là hai cạnh đối diện.

Hình tứ giác ABCD và hình bình hành MNPQ, trong hai hình đó hình nào có cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau ?

Giải bài 2 trang 102 SGK Toán 4 tiết Hình bình hành

Lời giải:

Hình bình hành MNPQ có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 2 trang 102 SGK Toán 4 tiết Hình bình hành để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu