Giải bài 2 trang 101 SGK Toán 4 tiết Luyện tập

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 101 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Luyện tập.

Bài 2 (trang 101 SGK Toán 4): Tính diện tích khu đất hình chữ nhật, biết :

a) Chiều dài 5km, chiều rộng 4km;

b) Chiều dài 8000m, chiều rộng 2km.

Lời giải:

a) Diện tích khu đất là :

5 x 4 = 20 (km2)

Đáp số: 20km2.

b) Đổi 8000m = 8km.

Diện tích khu đất là:

8 x 2 = 16 km2

Đáp số: 16km2.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 2 trang 101 SGK Toán 4 tiết Luyện tập để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu