Đáp án bài 2 trang 101 sgk sinh học 9

Xem cách làm và đáp án bài 2 trang 101 SGK sinh học lớp 9

Đề bài: Trong chọn giống, người ta dùng hai phương pháp tự thụ phấn bắt buộc và giao phối gần nhằm mục đích gì?

Trả lời:

Phương pháp tự thụ phấn bắt buộc và giao phối gần có tác dụng củng cố và duy trì một số tính trạng mong muốn, tạo dòng thuần chủng , thuận lợi cho sự đánh giá kiểu gen từng dòng, phát hiện gen xấu để loại bỏ khỏi quần thể.

doctailieu.com
Tải về
04/09/2018    08:28 AM
04/09/2018    08:28 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top