Đáp án bài 2 trang 101 sgk sinh học 9

Xem cách làm và đáp án bài 2 trang 101 SGK sinh học lớp 9

Đề bài: Trong chọn giống, người ta dùng hai phương pháp tự thụ phấn bắt buộc và giao phối gần nhằm mục đích gì?

Trả lời:

Phương pháp tự thụ phấn bắt buộc và giao phối gần có tác dụng củng cố và duy trì một số tính trạng mong muốn, tạo dòng thuần chủng , thuận lợi cho sự đánh giá kiểu gen từng dòng, phát hiện gen xấu để loại bỏ khỏi quần thể.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 2 trang 101 sgk sinh học 9 để xem ở dưới đây
Tải về
04/09/2018    08:28 AM
04/09/2018    08:28 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu