Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Giải hóa lớp 9: Đáp án bài 2 trang 101 SGK hóa lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 101 sách giáo khoa hóa học lớp 9

Đề bài

Biết X có cấu tạo nguyên tử như sau : điện tích hạt nhân là 11+, 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 1 electron. Hãy suy ra vị trí của X trong bảng tuần hoàn và tính chất hoá học cơ bản của nó

Hướng dẫn giải

  • Điện tích hạt nhân cho biết số thứ tự của nguyên tố trong bảng tuần hoàn.
  • Số lớp e cho biết chu kì của nguyên tố trong bảng tuần hoàn.
  • Số e lớp ngoài cùng cho biết số thứ tự của nhóm trong bảng tuần hoàn.

Đáp án bài 2 trang 101 sgk hóa lớp 9

– Số thứ tự của nguyên tố là 11 (ô số 11) thuộc chu kì 3, nhóm I trong bảng tuần hoàn.

– Tính chất hóa học cơ bản: kim loại.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải hóa lớp 9: Đáp án bài 2 trang 101 SGK hóa lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
19/08/2018    12:23 PM
19/08/2018    12:23 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu