Giải hóa lớp 9: Đáp án bài 2 trang 101 SGK hóa lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 101 sách giáo khoa hóa học lớp 9

Đề bài

Biết X có cấu tạo nguyên tử như sau : điện tích hạt nhân là 11+, 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 1 electron. Hãy suy ra vị trí của X trong bảng tuần hoàn và tính chất hoá học cơ bản của nó

Hướng dẫn giải

  • Điện tích hạt nhân cho biết số thứ tự của nguyên tố trong bảng tuần hoàn.
  • Số lớp e cho biết chu kì của nguyên tố trong bảng tuần hoàn.
  • Số e lớp ngoài cùng cho biết số thứ tự của nhóm trong bảng tuần hoàn.

Đáp án bài 2 trang 101 sgk hóa lớp 9

– Số thứ tự của nguyên tố là 11 (ô số 11) thuộc chu kì 3, nhóm I trong bảng tuần hoàn.

– Tính chất hóa học cơ bản: kim loại.

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X