Giải bài 2 trang 100 SGK Toán 4 tiết Ki-lô-mét vuông

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 100 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Ki-lô-mét vuông.

Bài 2 (trang 100 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

1km2 =...m2

1m2 =....dm2

32m2 49dm2 =....dm2

1000000 m2 =....km2;

5km2 =....m2

2000000m2 =...km2.

Lời giải:

1km2 = 1000000m2

1m2 = 100dm2

32m2 49dm2 = 3249dm2

1000000 m2 = 1km2;

5km2 = 5000000m2

2000000m2 = 2km2.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 2 trang 100 SGK Toán 4 tiết Ki-lô-mét vuông để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu