Giải bài 2 trang 45 sách giáo khoa Vật lý 7 - Âm học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 2 trang 45 SGK Vật lý lớp 7. Tổng kết chương 2 Âm hoc.

Câu hỏi

Đặt câu với các từ và các cụm từ sau :

a) tần số, lớn, bổng ;

b) tần số, nhỏ, trầm

c) dao động, biên độ lớn, to ;

d) dao động, biên độ nhỏ, nhỏ.

Đáp Án

a) Tần số dao động càng lớn, âm phát ra càng bổng.

b) Tần số dao động càng nhỏ, âm phát ra càng trầm.

c) Dao động mạnh, biên độ lớn, âm phát ra to.

d) Dao động yếu, biên độ nhỏ, âm phát ra nhỏ.

doctailieu.com
Tải về
Back to top