Bài 2 trang 81 SGK Sử 7

Giải bài 2 trang 81 SGK Lịch Sử 7. Niên biểu sự kiện lớn trong lịch sử nước ta thời Lý – Trần.

Đề bài

Lập bảng thống kê những sự kiện lớn đáng ghi nhớ trong lịch sử nước ta thời Lý – Trần theo trình tự thời gian và nội dung (niên đại và sự kiện).

» Ôn tập Bài 1 trang 81 SGK Sử 7

Hướng dẫn giải Bài 2 trang 81 SGK Sử 7

NămSự kiện
1010Lý Công Uẩn đặt niên hiệu là Thuận Thiên, dời đô về Đại La, đổi tên thành Thăng Long.
1054Nhà Lý đổi tên nước thành Đại Việt.
10 – 1075Quân ta hành quân tiến hành đánh thành Ung Châu.
1077Lý Thường Kiệt mở cuộc tấn công lớn ở sông Như Nguyệt đánh bại quân Tống xâm lược.
12 - 1226Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh.
01 - 1258Ba vạn quân Mông Cổ do Ngột Lương Hợp Thai chỉ huy xâm lược nước ta.
01 - 128550 vạn quân Nguyên do Thoát Hoan chỉ huy xâm lược nước ta.
05 – 1285Quân ta phản công đánh đuổi giặc Nguyên ra khỏi bờ cõi đất nước.
12 – 1287Quân Nguyên ồ ạt tiến vào nước ta.
04 – 1288Chiến thắng Bạch Đằng đánh bại quân Nguyên lần thứ ba.

 ----------------------------------------------------------

Xem những sự kiện lớn đáng ghi nhớ trong lịch sử nước ta thời Lý – Trần và hướng dẫn giải Sử 7 - Chương 3: Nước Đại Việt thời Trần (Thế kỉ XIII-XIV) cùng đáp án các dạng bài tập Lịch Sử lớp 7 khác tại doctailieu.com

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X