Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Giải vật lý lớp 11: Đáp án bài 2 trang 78 SGK vật lý

Xem ngay câu trả lời bài 2 trang 78 sách giáo khoa vật lý lớp 11 với tiết học về dòng điện trong kim loại

Bài 2: Vì sao điện trở của kim loại tăng khi nhiệt độ tăng?

Trả lời

Khi nhiệt độ tăng, các ion kim loại ở nút mạng tinh thể dao động mạnh. Do đó độ mất trật tự của mạng tinh thể kim loại tăng làm tăng sự cản trở chuyển động của êlectron tự do. 

Vì vậy, khi nhiệt độ tăng thì điện trở suất của kim loại tăng, điện trở của kim loại tăng.

doctailieu.com
Tải về
26/08/2018    19:42 PM
26/08/2018    19:42 PM
Back to top