Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Giải Lý lớp 11: Đáp án bài 2 trang 54 SGK vật lý

Xem ngay câu trả lời bài 2 trang 54 sách giáo khoa vật lý lớp 11 tiết học về định luật Ôm đối với toàn mạch

Bài 2. Độ giảm điện thế trên một đoạn mạch là gì? Phát biểu mối liên hệ giữa suất điện động của nguồn điện và các độ giảm điện thế của các đoạn mạch trong mạch điện kín.

Trả lời

- Độ giảm điện thế trên một đoạn mạch là tích của cường độ dòng điện với điện trở của đoạn mạch đó.

- Phát biểu mối liên quan: Suất điện động của nguồn điện có giá trị bằng tổng các độ giảm thế ở mạch ngoài và mạch trong.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải Lý lớp 11: Đáp án bài 2 trang 54 SGK vật lý để xem ở dưới đây
Tải về
24/08/2018    07:19 AM
24/08/2018    07:19 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu