Hướng dẫn giải bài 2 trang 32 sgk Sinh học 7

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 32 sách giáo khoa Sinh học lớp 7.

Câu hỏi

Thuỷ tức thải chất bã ra khỏi cơ thể bằng con đường nào?

Hướng dẫn giải: 

Cơ thể thủy tức chỉ có 1 lỗ thông với bên ngoài, gọi là lỗ miệng. Sau khi tiêu hóa xong, chất thải sẽ được đưa vào khoang rỗng của cơ thể, sau đó dồn về lỗ miệng và theo dòng nước ra ngoài môi trường.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X