Bài 2 trang 186 sgk Sinh 8

Xuất bản ngày 07/12/2018 - Tác giả:

Giải bài 2 trang 186 sgk Sinh học 8. Hoạt động của tuyến yên được tăng cường hay kìm hãm cũng bị chi phối bởi hoocmôn do các tuyến này tiết ra

Đề bài

Nêu rõ mối quan hệ trong hoạt động điều hòa của tuyến yên đối với các tuyến nội tiết..

» Ôn tập  Bài 1 trang 186 sgk Sinh 8

Hướng dẫn giải
Bài 2 trang 186 sgk Sinh 8

Các hoocmôn của tuyến yên không chỉ điều khiển các tuyến nội tiết mà ngược lại, hoạt động của tuyến yên đã được tăng cường hay kìm hãm cũng bị sự chi phối của hoocmôn do các tuyến này tiết ra. Đó là cơ chế tự điều hòa của các tuyến nội tiết nhờ các thông tin ngược.

----------------------------------------------------------

» Để chuân bị bài tốt hơn trước khi lên lớp, mời các em xem ngay mối quan hệ của các bộ phận tuyến nội tiết và toàn bộ đáp án các bài tập Chương 10: Nội tiết - sgk Sinh 8 hoặc hướng dẫn soạn Sinh học lớp 8 khác

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM