Mục lục bài học
Soạn Sinh 7

Hướng dẫn giải bài 2 trang 12 sgk Sinh học 7

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 12 sách giáo khoa Sinh học lớp 7.

Câu hỏi

Kể tên động vật gặp ở xung quanh nơi em ở và chỉ rõ nơi cư trú của chúng?

Hướng dẫn giải:

 + Động vật sống ở môi trường nước:

   -    Trong nước: cá rô, cá diếc, cá quả, lươn, rắn nước, cá chép, ấu trùng chuồn chuồn, giáp xác nhỏ, động vật nguyên sinh, ấu trùng thân mềm, …

   -    Động vật đáy: ốc, trai, sò, tôm, cua, …

 + Động vật sống ở môi trường cạn:

   -    Trên mặt đất: chó mèo, lợn, gà, trâu, bò, dê, ngan, ngỗng, rắn, rết, cóc, ….

   -    Trong lòng đất: giun, dế mèn, dễ true, ấu trùng ve sầu, sâu đất, …

 + Động vật sống ở môi trường không khí: chim sâu, chim sẻ, diều hâu, vịt trời, chim sáo, quạ, ong, bướm, chuồn chuồn, cánh cam, mâm xôi,…

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Hướng dẫn giải bài 2 trang 12 sgk Sinh học 7 để xem ở dưới đây
Tải về
03/09/2018    13:00 PM
03/09/2018    13:00 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu