Hướng dẫn giải bài 2 trang 12 sgk Sinh học 7

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 12 sách giáo khoa Sinh học lớp 7.

Câu hỏi

Kể tên động vật gặp ở xung quanh nơi em ở và chỉ rõ nơi cư trú của chúng?

Hướng dẫn giải:

+ Động vật sống ở môi trường nước:

-    Trong nước: cá rô, cá diếc, cá quả, lươn, rắn nước, cá chép, ấu trùng chuồn chuồn, giáp xác nhỏ, động vật nguyên sinh, ấu trùng thân mềm, …

-    Động vật đáy: ốc, trai, sò, tôm, cua, …

+ Động vật sống ở môi trường cạn:

-    Trên mặt đất: chó mèo, lợn, gà, trâu, bò, dê, ngan, ngỗng, rắn, rết, cóc, ….

-    Trong lòng đất: giun, dế mèn, dễ true, ấu trùng ve sầu, sâu đất, …

+ Động vật sống ở môi trường không khí: chim sâu, chim sẻ, diều hâu, vịt trời, chim sáo, quạ, ong, bướm, chuồn chuồn, cánh cam, mâm xôi,…

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X