Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Giải bài 2 tiết luyện tập trang 77 sgk Toán 5

Đáp án bài 2 trang 77 sách giáo khoa toán 5 tiết học luyện tập giải toán về tỉ số phần trăm

Bài 2 Luyện tập : Một người bán 120kg gạo, trong đó có 35% là gạo nếp. Hỏi người đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp?

Đáp án

Số gạo nếp người đó đã bán là:

120 x 35 : 100 = 42 (kg)

Đáp số: 42 kg gạo nếp.

doctailieu.com
Back to top