Giải bài 2 tiết luyện tập trang 100 SGK Toán 5

Xem ngay đáp án bài 2 trang 100 sách giáo khoa Toán lớp 5 tiết luyện tập

Bài 2 Luyện tập: Tính diện tích hình tròn biết chu vi C = 6,28cm.

Đáp án

- Muốn tính diện tích hình tròn ta cần biết bán kính của nó.

- Muốn tính bán kính hình tròn ta lấy chu vi chia có 6,28.

Bán kính hình tròn dài số cm là:

6,28 : 6,28 = 1 (cm)

Diện tích hình tròn là:

1 x 1 x 3,14 = 3,14 (cm²)

Đáp số: 3,14 cm².

doctailieu.com
Back to top