Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Cách giải và đáp án bài 2, bài 3 trang 148 sách giáo khoa toán lớp1

Hướng dẫn cách giải bài tập và đáp án bài 2, bài 3 trang 148 SGK môn toán lớp 1 để các phụ huynh tham khảo trước khi kèm các bé ôn tập kiến thức đã được học tại nhà.

BÀI 2 trang 149 SGK Toán lớp 1

Đề bài: An có 8 quả bóng, An thả 3 quả bóng đi. Hỏi An còn lại mấy quả bóng ?

Câu hỏi bài 2 trang 149 SGK Toán lớp 1

Tóm tắt:                                         

Có      :......quả bóng              
Đã thả :....quả bóng               
Còn lại:....quả bóng ?

Bài giải:

..........................................................
...........................................................
Đáp số:.............................

Đáp án:

Tóm tắt:                                         

Có      : 8 quả bóng              
Đã thả : 3 quả bóng               
Còn lại:....quả bóng ?

Bài giải:

Số quả bóng còn lại là:
8 - 3 = 5 (quả bóng)
Đáp số: 5 quả bóng.

BÀI 3 trang 149 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Đàn vịt có 8 con, 5 con ở dưới ao. Hỏi trên bờ có mấy con vịt ?

Câu hỏi bài 3 trang 149 SGK Toán lớp 1
 

Tóm tắt:           

Đàn vịt có:.....con 
Ở dưới ao:......con 
Trên bờ:......con ?

Bài giải

..................................................
..................................................
..................................................

Đáp án:

Tóm tắt:           

Đàn vịt có: 8 con 
Ở dưới ao: 5 con 
Trên bờ:......con ?

Bài giải

Số con vịt trên bờ là:
8 - 5 = 3 (con vịt)
Đáp số: 3 con vịt.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Cách giải và đáp án bài 2, bài 3 trang 148 sách giáo khoa toán lớp1 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu