Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Đáp án bài 19 trang 152 sách giáo khoa vật lý 9

Xem cách làm và đáp án bài 19 trang 152 SGK vật lý lớp 9

Đề bài

Vật kính của loại máy ảnh trên hình 47.2 (SGK trang 127) có tiêu cự cỡ bao nhiêu xentimét?

A. 1 cm                            B. 5 cm

C. 20 cm                          D. 40 cm

Đáp án bài 19 trang 152 sgk vật lý lớp 9

Đáp án B. 5 cm.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 19 trang 152 sách giáo khoa vật lý 9 để xem ở dưới đây
Tải về
13/08/2018    20:45 PM
13/08/2018    20:45 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu